ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

දනී නම් නුඹ සොයන දෑ

දනී නම් නුඹ සොයන දෑ

ආචාර්ය මංජුලා දිල්කුෂි සිල්වා - High Wycombe - UK
2023-November

හොරෙන් ඇවිදින් වරින් වර ගෙය ඇතුලේ සක්මන් කරනවා
කුමක් සොයනා බවක් නොදනී හොරෙක් බව නම් දන්නවා
කුමක් ගෙන ගිය නමුත් මාගෙන් කමක් නැත මට සිතෙනවා
මගෙන් විමසන්නට නුඹට දිරි නොමැති බව මට පෙනෙනවා

නුඹෙන් වුනු වරදක් සගව ගන්නට දරන වෙර දන්නවා
එයට බැදි හැම දේ මකන්නට ඇවැසි බව මට පෙනෙනවා
සගව ගන්නට කිසිත් නැති බව ඉතින් මම නම් දන්නවා
නුඹේ කාලය පමනමයි අපරාදේ ගෙවලා දමනවා

හැකිය මට අත දෙන්න නුඹටත් සොයන දෑ මම දනී නම්
කාසි රන් මට නොමැත පොත පත පමනි ඇත්තේ දුටුවා නම්
ගෙනත් දෙනු යලි මගේ රන් වැනි පොත පතක් ගෙන ගියා නම්
කුමක් කරනෙමි නුඹ සොයන දෑ මගේ ලග නම් නොමැති නම්

පසු පසින් විත් කරන කෙනෙහෙලි නොමිනිසුන් නම් කරනවා
වැරදි ඇතිනම් හදා ගනු වස් කියාදෙන එක වටිනවා
මා මරන්නට ඇවැසි නුඹටත් මාරයා අත වනනවා
සිහි එලව ගන් එසේ නැත්නම් මටත් පෙර නුඹ මැරෙනවා

Dr Manjula Silva
High Wycombe,UK
29/10/23