ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

දඩයම

දඩයම

සුනිල් පෙරේරා - ලින්කන්ෂයර් - එංගලන්තය
2022-March

නෙත් කොනින් වෑහුනු
නුරා ගිනි ඇවිලුනු
හදවතක වියැලුනු
මලවි උක් දඬුදුනු

සයනයක වැතිරුනු
නිදන්නට නොලැබුනු
පතොක් කටු ඇසුරුනු
චුම්බන ලවන් ඉදිමුනු

ගත දැඩිව සිරවුනු
ගැලවීමක් නොවුනු
නොදැන බිඟු අසුවුනු
බාඳුරා විස ඇමුනුනු

නොදත් වස සැඟවුනු
නියඟලා මල් රොණු
එවන් සිත හැකිලුනු
නිදිකුම්බයකි පෑගුනු

19/02/2022