ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ථේරිගීතය තමයි අම්මා

ථේරිගීතය තමයි අම්මා

සුදර්මා වීරක්කොඩි
2024-April

එදා ඉඳලම කදුළු තැව්වට
සිනහවක මුල තමයි අම්මා
ගලක් වූවත් හදේ ගැඹුරට
සුවඳ තැවරූ මලකි අම්මා

වෙලක නියරක වක්කඩක් නොව
වාන්දැමු ආදරේ අම්මා
වචන ගැඹුරින් ලියා පළ කළ
නොලියවුන ත්‍රිපිටකය අම්මා

ගැයෙන පදවල ථෙරි ගීතය
තමයි රැව් දෙන නාදෙ අම්මා
පසේබුදුවී අපි හැමෝමත්
නිවන තෙක් ගෙනගියේ අම්මා…