ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

තේ පැන්

තේ පැන්

චමින්ද ලියනගේ - බලංගොඩ
2024-April

ඇඟිළි තුඩු නුඹෙ රිදෙන තරමට
පනම් නොලදත් නෙලන නෙලුමට
තියේ පැණි පැහැ පදමෙ පමණට
අගෙයි තේ එක සීනි නැතුවට,

උඩ නගින තේ වත්තෙ තරමට
සිතුම් මන්දිර උසට නැතුවට
පොඩි එවුන් ගැන හිතෙන හිත යට
පැතුම් ඇති ඉර නැගෙන හෙටකට,

නොපෙනෙනා කල බතක් ලිපකට
කඳුළු ගංගා පිරෙයි පැල යට
දොඩන්නට බහ නොදැන හිටියට
හිතේ ගින්දර තියේ හරියට,

Photo credit: Evgeny Matveev