ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

තෙමගුල

තෙමගුල

නිමාෂි දේශබන්දු
2023-June

පෙරදිගින් සඳ පායමින්
සල්වනය දෙව් විමනක් වුනේ
සල්මලින් නැහැවෙමින් පිංවත් බෝසතුන් ලොව බිහි වුණේ
සත්පියුම් මත සක්මනින් වැඩ
සීහනාදය පැතිරුවේ
වෙසක් සඳ මෙනි සිදුහතුන්
මහාමායා දෑතට දිදුලුනේ

ඇසළ සද ඇති රෑක ගිහිගෙය හැරයමින් ⁣හැම අත්හලේ
බවුන් වඩමින් මැදුම් පිළිවෙත පමනි
හිමි මාවත උනේ
පාරමී ගුණ මාර සේනා වලකමින් බලවත් වුනේ
වෙසක් සඳ බෝ සිසිල අතරින්
බුදුහිමිට ⁣වැදුමන් කලේ

ලෝ සතුන් දෙවි බබුන් අඳුරින්
මුදවමින් පෑ මෙත් සිත
මෙල්ල නැති අලි ඇතුන් දමනය කෙරූ කරුණා මහිමය
වෙසක් සඳ අදටත් කියයි
පිරිනිවන් පෑ හිමි අරුමය
එකින් එක සල් මල් වැටෙද්දිත්
සුවදවත් උපවත්තන