ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

තාත්තෙකුගෙ සෙනෙහස මහ පොතක්

තාත්තෙකුගෙ සෙනෙහස මහ පොතක්

දීප්ත ප්‍රනාන්දු - ඉතාලිය
2023-July

පියෙකුගේ ආදරය මහා පොතක්
පිටකවරයෙ නැති ලොකු රතු හදක්
නොමිළෙ දෙතත් අගයෙ නොමැති නිමක්
නොකියවතිය දරුවන් ඉන් අඩක්

හිසට වගේ තිබුනට පිටු හුඟක්
ඒවා පුරා ලියැවුනු වැකි රැසක්
නොපෙනෙන්නේ පැහැදිළියට යමක්
ලියුවෙන් දහදිය කඳුලෙන් කවක්

ඇතත් රූප සිනහවෙච්ච මදක්
සොයන්න නම් බැහැ හඬනා එකක්
නොතිබුණාට හිමිවී නිසි තැනක්
අඩුවක් නැහැ පොතෙහි එකම පිටක්

කියාදෙමින් යහපතෙ මාවතක්
ලබාදෙමින් හැකි හැම ප්‍රීතියක්
පිදෙන නොපතා සැප හෝ වාසියක්
තාත්තගේ ජීවිතෙ යාගයක්

සිටියදි නැහැ කියවන්නට හිතක්
නැතිවූ පසු පෙරලන එක දුකක්
වසා පසෙක නොදා රැගෙන ටිකක්
දරුවනි පොත කියවීමත් පිනක්

-පියවරුන්ගේ දිනයට 18/06/23