ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

තාත්තා

තාත්තා

වෛද්‍ය ශානි ඇන්තනි - ලන්ඩනය
2021-July

ජීවිතයේ උමං කොනේ
දෑස අයා උකුසු ඇසින්
මග රැක්කා… මා රැක්කා …
මගෙ ආදර පිය නිරිඳා …

සීරුවෙන් , කිරිකෝඩුවෙන් ,
කෝලයෙන්, කෙලි ලෝලයෙන්
හැංගිමුත්තන්, ඔට්ටු සෙල්ලම්,
චාටු ඔච්චම් නිවස පිරුදා
සෙල්ලම් බත් පිසු එදා…
කොංඩෙ කරලක් ගෙතුම් කලදා
තාත්තා … ඒ මගෙ තාත්තා…

දැනුම් සයුරේ ඔරුව නම් මම
රුවල වූ ඔබ අමර විරු මට
පෙරමගට හිඳ ඔබ තැනූ ඒ ලොව
විස ඝෝර රුපු මැද සුරුව ජයටැඹ

දෑ පියුම් මුදු පුසුඹ පිරුමට
මහ මෙරක්සේ නොසැලී ඉන්නට
වියත් කෙත සරු පන පොවන්නට
පියරජුනි ඔබ කල යෝධ ඇල මම

වැඩිමහලු දරුවා වීය ලබැඳිව
තාත්තා මගෙ මහරු ගුරු වෙද
අසිරිමත් ආදරෙන් පොඟා නහවා
ඔබ පන පෙවූ මා … මුදු වියත් යුවතිය

ඒ මතක සිත්කලු සිත්තරා ඔබ
තාත්තා … මා මිතුරු සුමධුර
මියැසියක් මැයි තාත්තා
තාත්තා … ඒ මගෙ තාත්තා

20/06/2021