ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

තවම මං පෙම් බඳිනවා……

තවම මං පෙම් බඳිනවා……

ලියෝමි චාමිකා
2023-October

ඔබ දුන්නු, කොණ්ඩකූරත්
තවම මගෙ ළඟ තියෙනවා
හිසට පළදින හැමවරම
හදට මගෙ කටු ඇනෙනවා

සති අන්තෙ රඟහළෙ
තවම කඹුකිත් තියෙනවා
වැයෙන බෙර තාල හඬටම
හදත් ඉකිබිඳ හඬනවා

සුවඳ තියලා යන්න කීවම
”මතක”රඳවා ඉගිලුණා නුඹ
සුවඳ අරගෙන යළිත් දවසක
යමුද අපි යළි වන්දනාවක

වසත් සමයට බීර සැමරුම්
තදට තවමත් තියෙනවා
සුළගෙ ගිය මගෙ වසත් සමයට
තවම මං පෙම් බඳිනවා…….💖