ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

තවත් අම්මාවරුන්ගේ දිනයක්

තවත් අම්මාවරුන්ගේ දිනයක්

දීපා ද සිල්වා - ලන්ඩනය
2024-March

මල් පොකුරු
ලොරි පිටින් ඇවිල්ලා
කඩ පිලේ
ලස්සනම මල සොයයි
ගෙනියන්න පුරුද්දට
වසරකට එක් වරක්
පමණක් ම බැහැ දකින ගමනකට ,
නෙත් කෙවනි
රිදෙන තුරු
ගණන් කර දින ගනන්
බලා ඇත
ජනේලෙන්
වීදුරුව දෙබෑ කර
මල් පොකුර
ලැබෙන තුරු
නොවේ ,
දැක ගන්න
මුව බිදක්
බොද වෙච්චි නෙත් දෙකින්
නොඇසෙනා කන් දෙකින්