ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

තනියට තනිකම

තනියට තනිකම

ඩබ්ලිව් ජයසිරි
2021-February

අව්වට එළිය දුන්නට ඉර තරහ නැහෑ
පානට දැල්ල දුන්නට තිර තරහ නැහෑ
අමාවකට හඳපානට එළිය නැහෑ
හිටියත් නැතත් නැඟනිය මට අයිති නැහෑ

කලුවර ගියේ නැහැ ඉරපායාගෙන ආවා
ගින්දර නිවුනෙ නැහැ සීතල පිනිබෑවා
උඹ මට අයිති නැහැ උඹ මට පිටුපෑවා
හිරුසඳු මොකද බටහිර මැද තනිවූවා

කලුවර තියෙන ලෝකෙක තනිවුනු හන්දා
දෙතැනට වෙලා අපි හිරුසඳු නැති හන්දා
හිරු එන්නට එපා සඳ තනිවුනු හන්දා
සඳ එන්නට එපා හිරු තනිවුනු හන්දා

තනිවුනු හිතට එන සිතුවිලි ඔයවාගේ
සිතුවිලි නැති හිතට තනිකම කොයිවාගේ
තනිකම බිඳුනු දවසක අපි කමු දීගේ
හිතකට හිතක් නැතිකම කරුමෙද කාගේ.