ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

තනිකම

තනිකම

වෛද්‍ය සමන්ත කේ. සෙනවිරත්න
2022-August

තනි වෙලා මා රැයක කරුවල
පහන් සිල වූ එළිය ඔබමය
හැර දමා වෙන මගක අරුමය
වනු එපා කිසි දිනක නපුරය

සැඩ පහර මට එතෙර වන්නට
නුඹම විය පාරුවද එදවස
අසල මා අද පාළු තොටුපොළ
මගේ තනිකම නැවත රජ විය

දිවි ගමන මට නිතර රළුමය
බොහෝ තැන්වල මතක කටුකය
ඔබ රැඳුණු දින ගණන අල්පය
නමුත් ඒ ටික ඉතා මිහිරිය