ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

තන්හා

තන්හා

නුවන් අනුරාධ උදටියාවල - මෙල්බන්
2023-April

ගිරි ශිඛර මත
හිදිමින් දෙඅත් බැද
නොපියවා පියවුනු නෙතු යුග
පෙන්වමින් ලොවට
සමවැදුන මෙන් දැහැනකට…

නොනැවතී දිවෙන ලෝ තලය
නගා ගොරහැඩි හෙන හඩ
සිදීමක්නම්‍ පේනතෙක් මානෙක නොමැති
මහා ජලස්කන්ධය මෙන්…

මුරැගසන් වරැසාව දැක දැක
තතනමින් ඉන් මිදෙනු වස්
නොනවතියි සබැදියන්ගේ
කෙලකෝටියක් වු තෘෂ්ණාවෙ
ගග නොවෙද මේ ගලන්නේ…?