ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

තණකොළ ගහ

තණකොළ ගහ

කුමරිනී පද්මනාභන් - ලන්ඩනය
2021-December

තනකොල ගහේ කිසි අගයක් නොපෙනේය
පාගන විටදි පමණක් එය සුව නොවෙද
නොදැනෙන සුවය දැනෙනා විට දිය අගය
කිසිදා මෙලස මමනම් සිතුවේ නැතිය

ඉන්නට තැනක් නැතිවිට තණකොළ මැස්ස
බිමවූවත් හිඳනු හැකිය සැනසුමක් ලෙස
මා සිත දහිරියෙන් ගෙනයන්නට එදින
දකින දකින තණකොළ ගහ විය පිහිට

පයෙන් පෑගුවත් කිසිදා ශබ්ද නැත
ඇසෙන් එරෙව්වත් මගෙ ගත නොසෙල්විය
මුවෙන් කියපු නොයෙකුත් දොස් ඉමක් නැත
මා තණකොළ ගසට පුදදෙමි අද දිනය

—————————————-

Grass Plant

Cannot see any goodness in the grass plant
It gives me comfort only when I tread on it
Feeling comfort I never felt, is of more value
Never did I think like this before in my life

When there’s no home, grass was always there
Sitting on it gives the sense of comfort anywhere
Strength to go forward in those gloomy days
Every single grass blade I saw was my saviour

Treading with feet did not cause any noise
Frowning with eyes did not shake my body
All that uttered from the mouth had no end
I worship you therefore,the grass plant today.

Kumarini

24th November 2021