ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

තට්ටු නිවාස ක්‍රමයේ හිරවූ ගැමියා..

තට්ටු නිවාස ක්‍රමයේ හිරවූ ගැමියා..

සෞම්‍ය ලලිත් කළුබෝවිල - අනුරාධපුරය (ප්‍රධාන ආගමන විගමන නිලධාරී)
2023-January

මිහිරි ගී අසා “කපුටු “සැවුල්”
කඩා, නිදි ගැට-සිත් අවුල්,
පුදා ඇති නිසා පෙර “පවු මල්”
උදාකර ගමි “උදාව” නිවසේ මහල්..

කැඩූ ,
මුර ක්‍රමයෙ මිල අධික වතුසුදු මල්
ගෙන බැතින් ශීතකරණයෙන්
වඳිමි , මුනිඳුව ,”සිරවූ කුටියේ”,
ගොළුව බිහිරි ව
හිමිදිරියෙ “හින්දි , රැප් ගී” පිරිත් මැද්දෙන්..

හැල්මෙ දිවගිය දෙපයේ වෙල් මැද්දෙන්
තට්ටු බැඳ ඇති නිසා කම්මැලිකම ඇත්තෙන්
හලා පොලිතීන් උර බැඳි හුයෙන් කවුළුවෙන්
ඇදගනිමි..
පත්තර , එළවළු නෙක දෑ
සිහිකර ගම්බිමේ පනිට්ටුව හා ලිං…

කා බී හැකිනම්-හැඳ පැළැඳ “ලොකුකම්”
පීරා මග දෙපස බහු රූ කෝළං
උළා කළු දුම් රොටු වත මැනැවින්
දුවමි කන්තෝරුවට විරියෙන් බසයෙන්..

පුදා ලොක්කාට නැති හිතවත්කම්
ගෙවාලමි පැය අටක්-නිසාවෙන් පඩි පිං

අඳුරු මුහුණෙන්-පඬුරු මිලකට ගත් ,
බිස්කට් ,ටොපී ඈ පුංචි මල්ලෙන්…
සොඳුරු සිනහව පතමි “දයණියගෙන්”
පඳුරු ලන දුක් නිවෙයි සැනෙකින්