ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ටක්කෙටම සඳ නුඹයි

ටක්කෙටම සඳ නුඹයි

වෛද්‍ය ඇනස්ටා නිරෝෂිනී විජේසිංහ - බැසිල්ඩන් එංගලන්තය
2022-October

කප්පරක් අඳුරු තැන් වසන්නට රෑ කාලෙ

ඉස්තරම් ආභරණ පලඳ හැඩ කර මාලෙ

එක්කරන් ආව දින සිට වෙනස් උන තාලෙ

සත්තමයි සඳ වගෙයි ටක්කෙටම නුඹ ආලෙ

හඳ පලුව බිම බලන් වැඩිම කාලය දවසෙ

අඳ පාළු අමාවක ඇය නිවස නැති සවසෙ

විඳ සෙනෙහෙ ලං වෙමින් සුපුන් සඳමය රහසෙ

බැඳ ගත්තෙ සඳ තමයි ටක්කෙටම මම අහසෙ