ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ජූලියස් සීසර්ගේ මැජික් පුටුව

ජූලියස් සීසර්ගේ මැජික් පුටුව

සුනිල් ලීලානන්ද පෙරේරා - රත්නපුර
2023-February

උගුල්ලා දමමි බෝ දෙන කෙස් කැඩුව
කොහොල්ලෑ බබෙකි ඇලෙනා මහ පුටුව
අතුල්ලා පස්ස පුටුවේ දුක නැසුව
කැබැල්ලෑ ගුලකි අද ඉත්තෑවාවකු නතුව

ඔසවා තබන්නේ නම් පුටුවේ දිනක
ගලවා කකුල් ඔබනෙමි ඇවිලෙන ලිපක
දෙඩුවා වහසි බස් තැන් තැන්වල කොතෙක
මැකුවා සැනින් මතකයවත් නෑ හිතක

පුටුවට මැජික් ගොඩවි අනුහස් පිරුණ
කිසිවිට බැස නොයයි පුටු ජුලියස් හදන
කටුවට වහල්ලට නැතිවෙක් යම් දිනක
පුටුවට නැගුනොතින් !!! විමසුම කුනු ගොඩක

ජය වඩනා පුර මඩුවේ බාස්වරු
සය වසකට වරක් පුටුවට ගසයි කරු
සිය ඇස් වසා නිදි කිරනා කතකි ගරු
ඔය අය මුරේ පුටු කඩනා කතා බොරු

හැදුවේ ජූලියස් බාසුයි ලොකු පුටුව
දුටුවේ බෑනන්ඩි කළ දුටු වල ඉසුව
පුටුවේ සවි වඩයි කඩ කඩ මහ අටුව
පූරුවෙ පවකි ගුල්ලන්ගෙත් දත් නැතිව