ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ජීවිතය මෙහෙ එන්න

ජීවිතය මෙහෙ එන්න

මාලපල්ලේ හේමාංගි අමරසිංහ
2022-April

එපා තව දුර යන්න දැනේ දෙපයට සිතට
උපන් දා සිට තවත් ආපු දුර දුර වැඩි නොවෙ ද
ගල් බොරලු මතුපිටින් පළස් නැති දිවි මගේ
එදත් වින්දේ පරම සුවය නම් මා පැතූ
නුඹට මා යළි-යළිත් නොම කරමි යාචනය!

ජීවිතය මෙහෙ එන්න එපා තව දුර යන්න
“මා සමග නැවතිලා මගේ අත අරගන්න”
හැරී බලමින් මෙතෙක් පැමිණි මග කටුක ඇති
අපි යමු ද සුහද ලෙස පැදුරුකඩකට නැවත!!

අගෙයි හරි අගෙයි නොවැ නුඹේ ඒ අදහසත්
එවිට ඒ සුහුඹුලා දැන-නොදැන විදින්නේ
පරම ආනන්දයේ ජීවිතය නොවේ ම ද?

2022.04.01