ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ජීවක වෙමි

ජීවක වෙමි

ප්‍රීති පෙරේරා - තලවතුගොඩ
2021-August

සත් වසක් ගෙවූයෙමි
ජීවක වන අටියෙන්
අවසන් පිරික්සුමක්
අරුමයක් විය හැකිද

ඔසු නොවිය හැකි ගසක්
සොයාගනු රිසියෙන්ම
දෙවසරක් වෙහෙසුනෙමි
තියුණු නුවණැස යොමා

සැරූයෙමි මහ වනය
අනෝරා වැහි වැටෙන
සයුරු ගංගා දියේ
වරු ගණන් කිමිදුනෙමි

විසඳුම් නොදේ නම්
කිමද දැනුමේ පලය
මානයද මකුළු දැළ
බිඳ දැමිය යුතු එයද

සොබාදම විස්මිතය
දැණුමෙන් දිණිය නොහැකි
පසක් විය ඒ දහම
පිරික්සුම නිම කරමි

2021 ජූලි