ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ජැක්සන් මගෙ සිංහ රජෝ දැන්වත් නැගිටින්න

ජැක්සන් මගෙ සිංහ රජෝ දැන්වත් නැගිටින්න

උපාලි වීරසිංහ
2022-October

ලියා තබනට අකුරු අවසර
අපගෙ පඬිවර රජානෝ
දුවා දරුවන් සැමට යහගුන
ඔවා දුන් අපෙ පියාණෛා්
දෙසා පඬිවර වදන් හැමවිට
හෙළ බසේ ඇදුරුවාණෝ
කියා කුමටද එවන් තේජස
හෙලයෙ කේසර රජාණෝ

ඟුරු ගෙදරින් සිනමාවට
අත්පොත් තබමින්න
ගිණි අවි සහ ගිණි කෙලියෙන්
වැඩ පෙන්නුව දන්න
භව දුක සහ භවකතර ද
දැහැමින් රඟ දුන්න
සිත් හඩවා රඟපැවා
ධර්ම යුද්දෙ ගින්න

නැටුම් ගැයුම් රංගනයෙන්
එකලෙස හැම දන්න
මෙවන් පුතෙක් සිරිලකෙහිම
ඇත්දැයි පවසන්න
සංස්කෘතිය ධර්මය ගැන
සැමතැන පතුරන්න
ලෝකෙ වටෙි සැරිසැරුවා
දැනුමින් ඔප වෙන්න

මගේ හුස්ම පොදත් අරන්
නුඹ ජිවත් වෙන්න
ලක්මැණිට ඔවැනි පුතෙක්
තව නැහැ ඉපදෙන්න
ඇස් පියාන තවත් ඉන්නෙ
බැහැ මට ඉවසන්න
ජැක්සන් මගෙ සිංහ රජෝ දැන්වත් නැගිටින්න