ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ජැක්සන් ඇන්තනි……..මනුස්සකම

ජැක්සන් ඇන්තනි……..මනුස්සකම

දීපා ද සිල්වා - ලන්ඩනය
2023-November

ජැක්සන් ඇන්තනි මහතාගේ මරණය හමුවේ සමාජය ක්‍රියා කල අයුරු දුටු මසිතේ නිරායාසයෙන් මතු වූ සිතුවිල්ලකි මෙය.

ඇති දා
දොස් නගන
නැති දා
කට ඉරා ගෙන
ගුණ වයන
අරුම පුදුම දෙයකි
මනුස්සකම