ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ජයවේ ලංකා !

ජයවේ ලංකා !

දීප්ත ප්‍රනාන්දු - ඉතාලිය
2022-May

සිටත් ලොවේ නන් රටවල හතර අතේ

ඇතත් නේක සැප සම්පත් සිතුව මතේ

එහෙත් නැතේ හරි සතුටක් අපගෙ සිතේ

සිතත් ඇදේ නිරතුරු මව් දෙරණ වෙතේ

සොයත් බලා හැම මොහොතෙක දිවා රැයේ

දෙයත් දැනන් සිදුවූ එහි ගෙවුන පැයේ

ගැනත් රටේ ජන සෝදිසියකින් බියේ

රැයෙත් තුරුළු කර ලක්බිම ඇඳට ගියේ

හොරුත් මිනීමරුවන් හා නැතිව කැතේ

රජුත් හොරා ගත් හැටියට තමුන් හිතේ

වැටත් නියර එක්වි කෑ මහරු කෙතේ

වියත් දනා නිහඬ පවෙන් කුමන සෙතේ

මැදත් කොතෙක් තර්ජන නිළ මැරබලයේ

දෙඅත් බැඳන් නොසිට වැටී ව්‍යසනයේ

ඇවිත් එක්ව දරුවන් ලෙස තුන්හෙළයේ

රකිත් රටත් දැයත් විරුවො අරගලයේ

නැතත් ඔතැන කයක් ලෙසින් මේ මොහොතේ

අපිත් සබඳ සිතින් බැඳෙමු ඔබ දෙඅතේ

වෙතත් දුරක් මමත් නුඹත් හමු නොවෙතේ

ගැටෙත් උරෙන් උර අපගේ සැක නොමැතේ

උනුත් මුනුත් තරම රටට කළ හදියේ

දනිත් ලොවම බඳිමු ඔවුන් මැද පිටියේ

ගෙනත් දැයට සෙතක් සදන අය සබයේ

යළිත් උදා කරමු ජයක් හෙට දිනයේ