ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ජනකවි මිහිර

ජනකවි මිහිර

ජන කවියා
2021-April

ලිඳේ ගැඹුර දන්නේ කුඩමස්සාය
මලේ සුවඳ දන්නේ මී මැස්සාය
කැලේ පළල දන්නේ අලි වස්සාය
ළඳේ ඔහොම නොබලන් මම පිස්සාය