ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

චීවරය මහ බරක්… ඒත්

චීවරය මහ බරක්… ඒත්

නීතිඥ නෙවිල් ද අල්විස්
2021-September

මුල් පේළි හතරක්ම මැති ගෝලයෝ ලගින
තව පේළී දෙක තුනක් මුදලාලිලාට පිදෙන
අනෙක් පේලියට නාහිමියන්ගෙ නෙත දුවන
සොහොයුරිය සහ මවය සිනාවෙන් මුව පිරුන

උත්සවය අරඹන්න වේලාවත් හරි බරය
මැතිඳු තව තැනක අගමැතිඳුන්ද ඇත එතැන
පෙර රැයම පිරිත් දෙසුමකට හිඳ කල ගෙවුන
නෙත් දෙකම පියවිලා පුටුවටම බර දුනින

නාහිමිගෙ සිත දුවන චීවරෙට පෙර දිනය
පියාණන් තම සොයුරු හා තමන් එක පෙළය
උදළු දෑතින්ම ගෙන ලියදි තර කල හදිය
මෑණියන් සහ ඇඹුල සොහොයුරිය හිස මතය

කලබලය ඇසුණු සැන යකඩ කට ගොර නඩුව
සැපත් විය මැතිඳුන්ද උත්සවයෙ නැත අඩුව
මහ හිමිට වැඳ වැටී සැප පුටුවෙ බර දැරුව
ගෝලයින් හත අටක් වටේටම උන් කැටුව

මැතින්දා සහ සමඟ නාහිමිඳු දොඩ මළුය
මැතිඳු දුන් ඇත් පැටිය නාඹරය සුරතලය
මළුව හැම දුව පනින ඌ තවම තනිකඩය
වැඩි නැතිය මුදලාලි දරණවා බර පැනය

ඉදිරි පෙළ හය හතම ජන පිරී අවසන්ය
මෑනියන් හා නැගනි නැගිටුවා හිටගෙනය
දොහොත් මුදුනේ තබා මෑනියන් සොහොයුරිය
පුතුහිමිගෙ පන්සලට සැවොම දුනි හරි බරිය

මෑණියනි ඔබ හිසෙහි පිහාටුවක හෝ නැත බරක්
පටිසෝත ගැමි ඔබට නැත සසරෙ වැඩි දුරක්
සිව් වරිග නෑයන්ම එතෙර වෙන පාලමක්
චීවරයෙ බර මෙරකි මටත් එය මහ බරක්