ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

චිරං ජයතු ! මහැදුරුතුමනි !

චිරං ජයතු ! මහැදුරුතුමනි !

දයා ආනන්ද රණසිංහ - එක්සත් රාජධානිය
2023-July