ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

චන්ද්‍ර ගංගාවී ඇය

චන්ද්‍ර ගංගාවී ඇය

කුශාන් ලවන්ග
2023-August

සිහින උදාවී සදේ චායා ගෙනේ
සීත නීල හිමසීතේ පිපෙනා හැටි
රූප රෑ සිහිනේ උන්මාද වී
නෑර නුඹ සීතේ චන්ද්‍රාවනී

සිහිළ ගංගාව ගලනා හැටී
නුඹ සද වගේ චායාවි නී
දිළෙනා කෝල මගේ සිතම ගංගාව වී
නුඹ ගංගාවම වී
දිය නින්නාද වී

දෑල සිත් දැහැණ ශෘංගාරවී
ප්‍රේම බල නහර රස ගන්වනී
තෝඩු ලෙලෙනා ස්වරයෙන් මිදී
කොහොම නෙත් බැල්ම නවතන්නෙමී

උතුර ගලනා සද දිය දිගේ
රෝස කමළාවේ දිය වෑහුනේ
ආල මනකැල්ම දිගු හසරැලී
සුනිල බැල්මෙන්ම මනබැන්දුවේ

දහස සිසාර ඔබ රුව මැවී
දෑස අස්සේම ඔබ හැංගුණී
ප්‍රේම සංසාර කිදුරාංගනී
සදට ලොබ බදිමී දහසක් එළී…