ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ගෞරවයෙන් දිනු ප්‍රේමය

ගෞරවයෙන් දිනු ප්‍රේමය

වජිර ජයවර්ධන
2021-April

බලා ඉන්න පුලුවන් නම්
ඉන්නව ඇස් පියවෙන කං
එහෙම තමයි ප්‍රේම ලෝකෙ
බොහෝ කතා පටං ගන්නෙ …

එකින් එකට දඟර ගැහුන
එතී දිවෙන ප්‍රශ්න වැලක්
රාග වැලේ දැවටෙන කං
රෝස මලෙකි ඒ ප්‍රේමය
ඊට පස්සෙ තමයි ඉතිං
සූට් කේස් ඕන වෙන්නෙ
ගෙදර පවුල මතක් වෙන්නෙ
දරුවන් ගැන හිතට එන්නෙ

කාට ඉතිං මේක උනත්
බලං ඉන්න අයට ෆිල්ම්
ටිකට් නොගෙන සුපිරි දසුන්
නළු නිළියොයි අපා දුකේ

ගේ ඇතුලේ ප්‍රේම කතා
දිගින් දිගට අරං යන්න
එදා වගේ අද හෙටටත්
‍සීල රාග ගුණ වයන්න
නෑ එතකොට කවදාවත්
වැරදි එකින් එක පේන්නෙ
ඕන වෙන්නෙ ප්‍රේම කතා
ගෙයින් පිටට අරං යන්න

වැරදි වෙනව කොයි කාටත්
විසිකරන්න පරණ කතා
පරණ ආල සුව විඳින්න
නිවසම දැං ප්‍රේම විලක්
මල් පිපෙනා සුවඳ ලොවක්
පිසලයි මහ කඳුළු ගඟක්
ඉතිං නෝනෙ පටං ගනිමු
අපි කරන්න ප්‍රේම කතා…

දරාගැනීමයි ප්‍රේමය
වැඩි ඉවසීමයි ප්‍රේමය
ගෞරවයෙන් හිත දීමයි
සතුටට පත් වෙන ප්‍රේමය…