ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ගෝත්‍රික තරු

ගෝත්‍රික තරු

දීප්ත ප්‍රනාන්දු - ඉතාලිය
2024-July

රැය පුරාවට අහසෙ දිලුනත්
දවාලට නැහැ එකම තරුවක්
මල් වගෙයි යැයි කවුරු කිවුවත්
පාට වෙනසක් නැහැනෙ සුවඳක්
නිවී දැල්වී නිවෙන ගතියත්
එක විටෙක මහ නරුම ගුණයක්
හඳේ තනියට තරුව තිබුණත්
ළඟයි පෘථිවිය ඒක බොරුවක්

තිබෙන ආසන්නයෙම තරුවත්
ආලෝක වසරම දුරයි හතරක්
ඇසට මේ දැන් ඔතැන පෙනුනත්
ඇත්තටම වෙයි තවත් කොහෙවත්
ලග්න කිය කිය රටා ඇඳුමත්
තරුත් පෙන්නා මුදල් ගැරුමක්
නැකත් වේලා බලලා කෙරුවත්
රටත් කම්බස් වැඩත් අබ්ලික්

ග්‍රහයො හිටියට පහයි බලවත්
පෘථිවියත් හා තිබෙන තරහක්
අපල කරදර කොතෙක් එවුවත්
සුරෙන් නූලෙන් ගහයි ගේමක්
දියුණු රටකින් වෙනස බැලුවොත්
අපි ගෝත්‍රික වැඩියි තරමක්
හැදෙමු නේදෝ අනේ දැන්වත්
වැඩට යොදලා මොලේ ඩිංගක්