ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ගුත්තිල කාව්‍යයේ සිත්ගත් කවි

ගුත්තිල කාව්‍යයේ සිත්ගත් කවි

වෑත්තෑවේ නා හිමි
2021-October

ඉගෙන සිප් සොඳ සේ
සිටිය බලවත් වයසේ
මට මහලු වයසේ
බැරිය වෙණ ගායනා පෙරසේ

ශක්තිමත් වියෙහි දී ශිල්ප මනා ලෙස ඉගෙන සිටි මට
මහලු වයසේ දී පෙර පරිද්දෙන් විණා ගායනා කළ නොහැකිය.

ම වෙණ අසමානය
ඉන් කළෙමි පෙර මානය
දැන් මට සමානය
ඉතින් විඳ කිම්ද අවමානය

මාගේ විණා වාදනය අසමානය. එබැවින් පෙරදී
උඬඟු වීමි. දැන් මට සමානය. එබැවින් අවමානය
විඳින්නේ මන්ද?

සටහන:
තම සිසු මූසිල තමා සේම විණා වාදනය කරණු අසා
කම්පාවට පත් ගුත්තල ඇදුරු කෙරෙහි එක්තරා
අනුකම්පාවක් ඇතිකරලීමට වෑත්තෑවේ හිමියන්
උත්සාහයක යෙදෙයි. තම සිසු තමනට සමාන වීම
හෝ තමා ඉක්මවා යාම නියම ඇදුරෙකු ගේ
සතුටට හේතු වන්නක් නොවේ ද? ඒ සතුට ගුත්තිල
අදුරුට විඳින්නට ඔහු සිත ඉඩ නුදුන්නේ ඇයි ?