ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ගී කෝකිලාවිය

ගී කෝකිලාවිය

ආචාර්ය මංජුලා දිල්කුෂි සිල්වා - High Wycombe - UK
2023-December

ආදරයේ වේදනාව දැනුනු සිත් සුව කෙරුවේ ඔබෙ හඩයි
ගිලන් හද පාරවා ගෙනෙන දුක් කුරුටු ගෑවේ ඔබෙ ගී පොතෙයි
ජිවිතේ දිගු ගමන් මග නවාතැන්පල ඔබයි ඔබගේ සිනාවයි
මගේ පුංචි ලෝකයේ ගනදුරම මකාලූ ඔබයි රම්ය සද කිරන ඔබයි

එක් කල අතැගිලි රන්කෙන්දෙන් බැද ආදර හදවත් අදත් ගයයි
වලාකුලකුත් නොමැති අහසේ සැදැ කලුවර මැකුවෙ ඔබයි
වියලි ගම් බිම් වලට ඉහලින් වහින්නට තැනු ගී හඩයි
දරුවන්ගේ දුක් කදුලු දකිනදා මනුලොව සිට පිස දැමුවේ ඔබයි

රටක් නොව මුලු ලොවක් පිනවන නුඹ අපේ ගී කෝකිලාවිය
රටක් එක ධජයක් යටට ගෙන එන්න ගී ගැයු පරවි කිරිලිය
රිදුනු සිත් නෙක දනන්ගේ සුව කරන නුඹෙ ඒ මිහිරි රාවය
රැදේවා තව බොහෝ කල් එය අසන්නට දෙසවන් බොහෝමය