ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ගීත කෝකිලාවිය නන්දා මාලනී…!

ගීත කෝකිලාවිය නන්දා මාලනී…!

දක්ෂිණී සාවිත්‍රි ප්‍රනාන්දු ද සිල්වා - දෙහිවල
2023-December

රටක පිනට පහල වෙනව දස්කම් ඇති බෝ උදවිය…
අටක පමණ, දශක ගණනකට පෙර මෙතුමිය බිහිවිය…
විටෙක පුදුම හිතෙන තරම් ඇගෙ හඬ හදවත් නැලවිය…
කටක බලය යොදවා ඇය කළ විස්කම් රට සතුවිය…

නන්දා මාලිනිය නමින් ලොකු පොඩි කවරුත් දන්නා…
බන්දා ගත්තේ හැම හදවත් ඇගෙ ගැයුමින් වන්නා…
නින්දා කෙරුවත් සමහරු උරණව ඈ සමගින්නා…
සින්දා මානය උනගේ , සිනහව මුවගේ පෙන්නා…

ජනප්‍රිය හා හොඳම ගායිකාව ලෙසින් දිවිය පුරා…
පින පලදී සම්මානත් ලැබුවෙ හදේ සතුට දරා…
වෙන කවරුන්හටද එලෙස පිදුම් ආවෙ තමා කරා…
මිණකි වටින, පතමි දිගාසිරි ගැයුමට සිටින තුරා…