ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ගිහියෙකුගෙ ඉල්ලීම…

ගිහියෙකුගෙ ඉල්ලීම…

ඩී.කේ.එච්. සම්පත්
2023-August

නිස්සාර වු භව අතිර බැව් කලෙක සිටදිම දකිනු රිසිය
සංකාර බැමි අතැර යායුතු මගක සිරිපා තැබිය යුතුය
පිංසාර සිතිවිලිද සමඟින් විඳින විට කහවතක සිරිය
සංසාර ඉම නාවාතැම්පොළ සමිඳ නුඹලට දුරක් නැතිය

සියලු දේවල් අතැර යන විට ගමන පහසුය යැයි කියා
එදා තම සඟ පිරිස අමතා දෙසු තිලොවග පියා
ඉතින් මොකටද තවත් දේවල ලොබ බැඳන් රැස් කර තියා
සැපක් නම් නැත අනෙක් කිසිවක ධර්මයෙහි හැසිරෙනු නියා

සිත කිලිටි කර නොගත යුතුමය නිසරු වූ හැඟුමන් ළඟ
අවබෝධ කර ගැනුම යෙහෙකිය නිමල දහමක හරි වග
දුසිල්වත් කම් අතැර දහමට අනුව හරි ඉනිමං නැඟ
කියා දෙනු මැන අපහටත් ඒ නිවන් පුරයට යන මඟ