ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ගැහැනු

ගැහැනු

දිල්රුක්ෂි ගුණතිලක
2023-March

උපුල් නෙත් රත් දෙතොල් කොපුල් වල ගැහුනූ
කුස්සියේ දැලි පෙරන් ගිණි සිඹින ගැනු
පාසලේ රෝහලේ මුලසුනේ දිලුනු
නෙක හැඩැති ගැහැණු වෙති වෙනස් කම් පිරුනු

ගණ්ටාර යක් බෙරද කටවල්ද කාණු
සිත් නිවන මිණි සිනා නගන රන් සීනූ
සන්නි දෙහිකැපිලි බලි තොවිල් මැද හැදුනූ
නිහඬවම දුක සතුට දරාගත් ගෑනු

කම් සුතුරෙ කෙල පැමින කිරි මුහුදෙ පීනු
මිණි මෙවුල අගුලු ලා සිල් රැක්ක ගෑනු
අවුවටත් වැස්සටත් කණු කුණුම ගානූ
මහ පොළව පෙරලුනත් නොසෙල්වෙන ගෑනු

වැටුන විට නැගිටගත් පිරිමි වගෙ ගෑනු
“ගෑනු වගෙ” පිරිමින්ට කැමති නැති ගෑනු
පැලැන්තිය මොක වුනත් ගෑනු නම් ගෑනු
පිරිමින්ට අසම නැත පන ගැහෙන ගැහැනු