ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ගායකයා හා යුවතිය

ගායකයා හා යුවතිය

ආචාර්ය පාලිත ගනේවත්ත - ඔස්ට්‍රේලියාව
2023-July

නගර උද්‍යානයේ ජනී ජනයා අතර

මාරගස් පෙළ අතර ගයමි ගී නිරතුරුව

ඔබ ඇවිත් හිඳ ගනී එකම එක වෙලාවට

දිරාගිය බැංකුවේ කෙළවරක හැමදාම

ගයමි මම අබිමනින් පියාගෙන යුග නයන

ඔබ ගැනම සිත යොමා බැඳුණු ගීයක් ලෙසින

ඔබේ නුවනග කැලුම ගීය ලෙස මතුව එයි

ඔබේ පියකරු වුවන ගී තනුව හා ගැටෙයි

නුවන මා නොගැටුනත් ඔබේ දෙනුවන සමග

දැනේ මට ඔබේ මුව මගේ දෙනයන ගැටෙන

පිවිතුරුම ගීතයයි ගැයෙන්නේ මා මුවින්

කිසිවිටක ඔබට නොහඟවන පද පෙළ තුළින්