ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ගමේ පුහුලන් ගමේ කපුටන්ට

ගමේ පුහුලන් ගමේ කපුටන්ට

මයුරි කොඩිකාර - ගම්පහ
2023-June

හද්දා පිටිසරයි අපෙ ගම් තුලාන
රැක්කේ රහස්මයි හුඹහට ඔබාන
අත්තේ හැදුන නාඹර කජු කඩාන
රිස්සේ රස විඳියි පුහුලම බදාන

නාඹර වියේ කිව්වෙම මට උඩැක්කී
දාගෙන කදේ ගම හෙල්ලුව සිරික්කී
මීවණ කැළේ උඹ නැළෙව්ව පැටික්කී
තාලෙට එදා අපෙ හදවත් කවිත්කී

මල්ලත් නොලිහ ඔබලා උඹ බලද්දී
ඉන්නත් බැරිව හැඟුමන් කිති කවද්දී
රන්වන් තිසරු රහසින් ඉඟි මරද්දී
අත්වැල් බැන්ද මිහිරිව තනු වැයෙද්දී

හෝරා කටුව කිටි කිටි ගා ඇදෙච්චී
පාරා සියුම් බඳෙ හිරියක් වැටෙච්චී
මානා උන්න නෙත් යුග මගෙ වැහෙච්චී
පාරා වළලු දෙක එකිනෙක ගැටෙච්චී

ආගිය කතා ළිං සංගමෙ දොඩද්දී
සාරෙට ලුණු ඇඹුල් එක්වෙල දමද්දී
ලාකඩ වගේ හිත් පතුලට එබෙද්දී
පාලිය නැටූ උඹ අහිමිය හිතද්දී

බුම්මා මුහුණ වෙන අතකට ඇදෙද්දී
වැන්දා නොවඳිනා වැඳුමුත් ඇඬෙද්දී
සද්දා ගුණෙන් උඹ පාවඩ එළද්දී
නින්දා වින්දෙ මම රති රඟ දැනෙද්දී

මානා හිඹුටු දං වෙරළු ද ලැබෙච්චී
ආරා කුසත් හොර රහසෙම වැඩෙච්චී
කාගේ පවක් වුව තුරුලට ගැනෙච්චී
රාලේ උඹත් පින් පුරනව දැනෙච්චී

ගම්පහ, වතුරුගම