ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ගමන

ගමන

සුදත් දේවප්‍රිය
2021-September

යා යුතුද මුදුනට
ගිර තරණය කර
සුව නොවෙද මේ බිම්කඩ
ගිමන් නිවනට

තරගයකි දිවිය
බෝ කදු නගින
නෙක මග යන නමුදු
එකම එක ඉමක
නවතින්නට වන

ලකුණු කර මායිම
දිනන නැතහොත් පරදින
අවර හිරු ගිලෙන්න පෙර
අන්තිම හුස්මත් ගෙන
ඉතින් නොනැවත දුවන..

දුව පැන නගින
හති වැටී හඬන
වෑල්ඩින් හදවතට
බර වැඩි නොවෙද මේ ගිරග

තරග කර කුමට
නවතා ගමන
සෙමෙන් ඇවිද යමි
තුරු පතෙක ,දිය මලෙක.
සුවබරයි නොවෙද
මේ ඇබිති බිම්කඩ ..