ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ගමනාන්ත⁣ය කරා ඇවිදින් ඇති බසයක්

ගමනාන්ත⁣ය කරා ඇවිදින් ඇති බසයක්

ප්‍රීති පෙරේරා - තලවතුගොඩ
2023-November

ඉඟුරු කහට උණුසුම රස මතක් වෙන
හැන්දෑ වී මහගෙදරට යන ගමන
පුතු උපන්න දින නාවට සිත සැලින
ගමනාන්ත⁣ය කරා ඇවිදින් ඇත බසයත්

පිටියක කෙතරම් දස්කම් පෑවත්
මග වැරදී තහනම් ගෙඩි සොයන විට
දැඩි දඬුවම් හිමි විය දිවි පවතින තෙක්
දුක සිතුණිය දඬුමොණරය විකිණුවම

පරයි ගහන බස්සන ඉපැරණි සගයින්
පරණ බයිල සින්දුත් ලාවට කියමින්
අලගිය මුලගිය විස්තර දෙඩුවම
නිවිය හැකිද දුක් ගිනි කන්දරාවක්

දාහතරෙන් පහළ තරඟයත් හෙට
ආදි සිසු ඇසුරක් මෙකල නැති මට
පුරුදුය මැයි මාර ගස් සිසිලස සෙවන
ඉන්පසු යා යුතුය ආ බසයෙන්ම

16.10.2023