ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ගමනාන්තය

ගමනාන්තය

කුමරිනි පද්මනාබන් - ලංඩන්
2021-September

යන මග කෙළෙවර නොපෙනේදෝ ?
ඉමක් නැති කොනක් නැති මේ ගමනේ
ඇයිද අප මෙතරම් තැවෙන්නේ ?
වෙස් මුහුණක් දා ජීවත් වෙන්නේ

Can you not see where the end is?
On this road with no beginning or end
Why do we fret so much
Leading a life behind a mask.