ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ගමට ගියෙමි

ගමට ගියෙමි

වෛද්‍ය ඇනස්ටා නිරෝෂිනී විජේසිංහ - බැසිල්ඩන් එංගලන්තය
2022-August

සාද අතුල සුර සැප රිසියෙන් වින්දේ

නාද නෙලන පන්හිඳ අතැතිව නින්දේ

වාද නොකල මුත් ජීවිතයයි ඇන්දේ

බේද නොමැත හිත තවමත් ගං මැද්දේ

පාද ගෙවෙන ලඳු කැල ගං දිය සද්දේ

සේද ඇන්ද උකුලට බර දිය බැන්දේ

වීද පමා කුකුසකි හදවත මැද්දේ

මාද පන්හිඳත් කවියක රස වින්ඳේ