ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ගබ්සා

ගබ්සා

සුනිල් ලීලානන්ද පෙරේරා
2021-February

ගැඹුරැති ගල් දෙකඳු පලා
උමතු සරින් කඩා වැටෙන
දිය ඇල්ලක ඈ සිටියා
පෙන පිඩුවක හිනැහීගෙන
අඟුරු කකා වතුර බිබී
යකඩ යකා කොළඹ දුවන
රේල් පාරෙ දැලි ගාගෙන
ඈ හිටියා ගල් අඟුරක

මස් මඩුවේ අදුරු කොනක
පිලී ගදැති කානු තුඩක
ලේ ගාගෙන තොල් ව්කාන
ඈ හිටියා
වේදනාව මහමෙරසේ විඳදරාන

නාගස් පෙල සුසුම් හෙලන
සොහොන් පොලේ කුරුස වැටක
ඈ හිටියා මල් වඩමක
පරවීගිය මලක් ලෙසට