ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ගනන් මිස්

ගනන් මිස්

සුනිල් ලීලානන්ද පෙරේරා - පැල්මඩුල්ල
2021-January

පතොක් කටු ගනිත පාඩම
මොලොක් රත් නෙළුමක් කොට
නෙලාදී මගෙ දෝතට
සුදු නෙළුම යයි හෙට දුරු රට

දහතුනේ අක්කලා තරම්වත් නොමේරූ
ගුරු පීඨයෙන් පුහුනුවට ආ මුවැත්ති
සුදු නෙළුමක් වගේමයි ඔබ
මුළුමනින් විකසිත නොවු

සමමිතික සහ සරල රේකා මතුකර
රත්පෑ දිගු ඇඟිලිතුඩු ඇලකර
වුර්තය නම් සඳමැයි සැකහැර
කුරුටු ගෑවෙ ඔබයි සිතතුල

පිරමිඩ චාප සමාන්තර රේකා
කළු ලෑල්ලට වඩා ඔබේ සියොළඟ
ගනිතය සැලලිහිනි සදෙසක් කොට
නො එන්නම යයි ඈ දුරුරට.

28-12-2020