ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ගඟක ගමන,

ගඟක ගමන,

චමින්ද ලියනගේ - බලංගොඩ
2023-October

ළඳු කැලෑ පසුකර
වන පෙත සිසිල දියකර
ගලග ගඟ දියවර
ඇදෙයි දුර බුමුතුරුණු සරුකර

අදිටනින් තිරසර
අබිමුව කටොලු බිඳහැර
දොල දියද කැටිකර
සරණ මංපෙත කරයි පැහැසර,

මලින් ගෙන හරසර
ඉවසා අබලි කරදර
නොනැවතී හැමවර
සොය සොයා යයි නුදුටු සමුදුර,

මහ වැසි වැටෙන වර
ඇඳි සුදු වත ද පඬුකර
සුකොමල ගති අතැර
මකයි කෝපෙන් වැඩූ සිරිසර,