ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කෝවිදියා සමග යහන් ගතව ඇයට හොරා ඔබේ පිටේ කුරුටු ගෑ කවිය

කෝවිදියා සමග යහන් ගතව ඇයට හොරා ඔබේ පිටේ කුරුටු ගෑ කවිය

සුනිල් ලීලානන්ද පෙරේරා - රත්නපුර
2021-October

උඹ
කඩලා අගුවට විසි කරයි කියලා
මම හිටියේ
දවස් ගැන ගැන.

අන්තිමට හමුවුනා අගුපිලක
සිරීම් කැපුම් කෙටුම් තුවාල
මුව පුරාවට.

පෙරල ගතිමි
හරි අපූරුයි පසු පිට
පැල්ලම් ලප කැලැල් කිසිත් නැති.

මංගල රැයේ
සිරියහන අතුල
පිලිකඩ තරම් සුදුය
සිනිදුය විසල්ය
ඒ පිටුපස.

ඕනෑ තරම් අතගා
කප කපා සිය දහස්වර
කවි ගී බලි රූ
කුරුටු ගෑමට
කැටපත් පවුර තරමටම මහ ඉඩක්.

උඹ
කඩා පාරට නොදැම්මා නම් කෝ
මට කවි ලියන්නට
බලි අඳින්නට
මෙවන් පලලැති පසු පිටක්

17/09/2021
කෝවිඩ් පොසිටිව් තහවුරුව 11 දින