ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කෝවිඩ්

කෝවිඩ්

ආචාර්ය පාලිත ගනේවත්ත,සිඩ්නි, ඕස්ට්‍රේලියාව
2021-September

පුන්සඳ නැගී නැත ගගනත වේ අඳුරූ
සංහිඳ පහන්සිළු වියැකී යන අයුරූ
පන්හිඳ රසික ගිලිහී මුව වී වියරූ
දුක්කඳ නැගේ හදවත සපුරා මිතුරූ

පෙනේ නිබඳ බිහිසිණු සිතුවම් නෙතට
දැනේ හදට සංකාවක් පෙර නොවට
කනේ වැටෙන තතු නොම ගෙන ඒ සතුට
අනේ කුමක් වීදෝ අද මේ ලොවට

තැන තැන මිනිස් දිවි වැනසෙන තොරතුරුය
යන එන දනන් පවසන තතු බියකරුය
දන මන සතුට ගිලිහී සොව නිරතුරුය
හැම දන දියත දිවි මාවත අනතුරුය

දෙසින් දෙසට රෝ බිය පැතිරෙන අයුරූ
ඇසින් දකින දේ අදහනු බැරි මිතුරූ
මසින් ලෙයින් පිරි දිවි ගිලිහෙන අයුරූ
පසක් කළේ ජීවිතයේ බව නිසරූ

තියුණු නැණින් වෙසරද වෙදැදුරු දියත
දැවුණු දනන් රෝ සුවපත් කළ පුවත
ඇසුණු සැණෙන් මඳ සුව ගෙන දේ මසිත
සොයනු හැකිද කිසිදින තිරසර බෙහෙත

18/08 /21