ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කෝමළනි

කෝමළනි

ලාල් හෑගොඩ
2021-December

නි ස්වරයේ කෝමළ
මිනිස් වෙස ඇයයි මනු ලොව
මා සිත අසල්වැසි කෞෂිකි

මැව්වා නම් කවුරුන් හෝ ඇය
දෙවිඳුන් යැයි අමතමි
මහා මැවුම්කරු යැයි

“දෙවිඳුනි කිම ඉවත බලා
බලන්න පිළිගන්න
හද බැතිය මේ උතුරා යන”

“රසිකයානනි
මට දැන් හිතුනත් තව ළා පැහැ කළා නම්
එදා රත දුන්නේ මමයි දෙතොලට
නමුදු සිනාව නම් ඇගේ ය
හඬ දුන්නේ මමයි නොමඳව
ගායනා නම් ඇගේ ය
හඬ සුසර කර
ඔබයි තැවරුවේ මල් මී
මා එහි නොතැවරූ

ඔබ ද උමතුකර මා ද උමතුකර
ගායනා’තර මදහස්පාන්නී ද ඇයයි
පුදදෙන්න අවැසි නම් හද බැතිය
දෙන්න එය කෞෂිකියට ම”

(2021 ගොඩගේ සම්මාන උළෙලේ හොඳම කාව්‍යය ලෙස සම්මාන ලත්
කෝමලනි කාව්‍ය සංග්‍රහයෙන්)