ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කෝකිලාවී ඔබයි නන්දා

කෝකිලාවී ඔබයි නන්දා

දීප්ත ප්‍රනාන්දු - ඉතාලිය
2023-December

අයුක්තිය හා අසාධාරණෙ දකිද්දී ලේ කිපෙන

හන්දා

නොයෙක්වර නැගිටිනා සිත් වෙත පතා යුක්තිය සටන්

කැන්දා

මිහිරි නාදෙන් නිවී සැනසෙන ලෙස විමුක්තිය පදෙහි

රන්දා

දොළොස් මාසෙම නැගූ රණ හඬ කෝකිලාවී ඔබයි

නන්දා

ධනය බලයද නොකර මායිම් අධම පාලක මාන

බින්දා

අමන පූජක දනට බැන වැද දෙවි වරුන් ඔද තෙදද

සින්දා

ගැඹුරු තැනකම මගේ හදවතෙ ගීතවත් සිතුවමක්

ඇන්දා

යකඩ ගැහැණිය වීරවරියක් සදා මට මාලිනිය

නන්දා