ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කොහෙද පුතු නේ යන්ට යන්නේ

කොහෙද පුතු නේ යන්ට යන්නේ

චන්ද්‍රවංශ ඥානසේකර - කැළණිය
2023-March

එපා පුතුනේ …….යන්නට
නොඑන්න ම වාගේ …මේ ..රට
හිත හදාගෙන – අම්මා …
කියන්නේ කොහොම ද -නුඹ ට …
තව .ටිකක් ඉවසන්න ට

පැළඳ ලා දොස්තර නලා –
ඉංජිනේරු කබා …
පරි පාලනයෙ -උස් පුටු අරා ..
මගෙ පු⁣⁣තේ නුඹ –
ගම්භිර වෙස් දරා …හිඳිනු දැක –
කඳුළු ආවා දෑසට –
ලය -කකියවා ..ආ සතු ට

සිඟා ගෙන වුත් අල්ලට
කුසට අහරත් දුන්නා
පෙරා රුධිරය සිප් කිරි
සම සිතින් මම නුඹට දුන්නා

අනේ නුඹ – කිම දෝ ..කළේ
මුතු කුඩය ට- මගේ ..සේසත ට
මගේ කණ කර ද- උගසට ගියා..
වට- පිටින් ඇවිදින් අහනවා ..
තව -විකුණන්න දේ තියනව ද –

බෑ තවත් කුස පුරවන්න ..
බත ඉදෙන ලිප මොල වන්න ට…
නුඹෙ අසුන්ටත් අස් බල දෙන්න ට
ගැලවිලා යන් මේ විපතින්
පණ කෙන්ද ගෙන දුරු රටකට…

නුඹ කොහේ හිටියත් කමි නෑ .. මට-
දුක් කරදරත් නැතිනමි නුඹට ..
වෙලාවක් තිබුනොත් ඉඳ හිට .. පෙරලලා සිතියම -ඉන්දියන් සාගරේ බලාපන් මගෙ පුතුනේ ..
ඉන්නව ද අම්මා -හිටපු තැන -තවම..

මං දන්නවා නෑ වෙලාවක් -නුඹට …
මගේ දුක සැප හොයන්නට
උපයනා ඩොලරයත් – නුඹ ..
හොයන්නේ දෙන්නට – වැඩි ගානට..

එපා නුඹ දුක් ගන්නට …මං ගැන
අයියලා ඉන්නවා වට පිට
මා ගැන බලා ගන්නට

16-06-2022