ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කොවුල් හඬ ඇසෙන වසන්තය

කොවුල් හඬ ඇසෙන වසන්තය

රත්නපාල ගමගේ - ස්විස්ටර්ලන්තය
2022-April

කොවුල් හඬ ඇසෙන
වසන්තය
පෑල දොරින්
පලාගොස්
ඔවුනොවුන්
ඇණකොටා ගන්නා
දුක්මුසු
දුර්භීක්ෂයක
පෙරමඟ ලකුණු
පෙනෙන
ලිපක ගිනි
නොඇවිලෙන
සාගින්දරෙන්
ඇවිලුනු
ලෙන්දොර වැසීගිය
ගුහාවක
ඉතිහාසයෙන්
පැවැත එන
සිංහබාහුලා
වෙමු අපි?