ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කොරෝනා ගොරෝනා

කොරෝනා ගොරෝනා

ඊ.ඒ.පී .අරුණසිරි - පන්නිපිටිය
2021-January

සොබා දහමට තවත් දරනට බැරි තරම්
තණ්හාව ආසාව හිත පුරා තද කරන්
කුරිරු වූ මිනිසුන්ට හැදෙන්නට දුන් වරම්
ලොව පුරා කොරෝනා ගොරෝනා හැටි බලන්

ලොවේ නැත බලගතු රටක් අපගේ තරම්
බලවතුන් මැත දෙඩූ වුනෙ දූවිලි තරම්
කවුද හිතුවේ මෙහෙම ජිවිත නැති කරන්
දයාබර ලෙස මිනිස්කම දැන්වත් පුරන්

ජාතියෙන් වර්ණයෙන් දේශයෙන් බෝ නරන්
බෙදී වෙන්වී මෙතෙක් නැටූ හරි නාඩගම්
මතු දිනෙත් නොම නටා අත්හරින් විසි කරන්
විනාසයයෙ පණිවිඩය පැමිණි බව සිහි කරන්

වන සතුන් වනය මැද ජීවිතය සරු කරන්
හානියක් නැතිව දිවි ගෙවන හැටි සිත් පුරන්
පරිසරය වැනසුවොත් සමාවක් නැති තරම්
සොබාදම් මෑණිහට ජිවිතෙන් ගරු කරන්

වලාවක අඳුර මැද රිදී ඉර පායන්න
විනාසේ අබිමුවින් ඉක්මණින් නැගිටින්න
අවසාන කඩ ඉමයි හොඳින් සිහියට ගන්න
මිනිසුනේ මිනිස්කම ලොව පුරා වපුරන්න

29-03-2020