ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කොරෝනාව කළ හරිය…

කොරෝනාව කළ හරිය…

ප්‍රේමචන්ද්‍ර රූපසිංහ - නුගේගොඩ
2021-November

මහත් බැති සිතින් යුත්
සිවුදෙසින් වැඩම වන
මහ සඟට පුද දෙන
නෙක වතින් පිරී ගිය
විසල් පිරිකර මැදුර

වීදි පිය මං කෙරෙන
බැති දනෝ හිස නමන
ගරු සරුව ඇවිද යන
නරඹමින් මහ මැදුර

ගිලී මලේ වනවාසී
හිමි සඳුට පුද දෙන්න
විනය පිරිකර ගන්න
දුර ඉඳල අපි ආවෙ

අනේ බුදු මහත්තයෝ
කොරෝන නිසා අපි
නැත්තටම නැති වුණා
බඩ වියත රැක ගන්න
මැදුර අපි විකුණුවා

පුර හඳ එළිය කළ
බුදු පහන් නිවී ගොස්
පුර සඳේ වැතිර සිටි
සාවියා බලාගත්
අත් බලා
සිටියි නිද්‍රාවෙන්

කලක් ගිය පසු මා
ඇවිද ගිය මං තීරුවේ
දුටුවෙ පුර සදට
පහළින්
රසැති ගුණ
පෝක් ෂොප්