ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කොරෝනාවේ (නොදුටු) අසිරිය

කොරෝනාවේ (නොදුටු) අසිරිය

නෙවිල් ද අල්විස්
2021-February

ලොව සැම පසන් දන එක පොදියට බන්ඳා
සැප දුක සැමට එක ලෙස බෙදුමට හන්දා
පසමිතුරන්ද මිතුරන් ලෙද හිත රන්දා
මරණය පෙනේ අප අතරම දුක කැන්දා

ටෙලිවිෂනයෙන් හැඩ වැඩ දා සිත් බැන්දූ
රට තොට පුරා තම ජය ගොස හිස රැන්දූ
දහසින් පියලි බැඳ තම මිතුරන් කැන්දූ
මැති ඇමතින්ද ඇත මහජන යට ඇන්දූ

සැම දන මනස දහමට සිත හරෝනා
එඩිතර වුවද සිත් තුළ බර දරෝනා
දහමට නොනැමි දිවියෙද ඇස් අරෝනා
මුකවාඩම් දුනිද සැපතකි කොරෝනා

දුරකථනයේ තත් එහෙ මෙහෙ කරෝනා
පරිගනකයේ පුටුවට බර දරෝනා
නොදුනිමි නිමා නව වසරක් අරෝනා
සැපතක් කොහෙද වෙන සැපතක් කොරෝනා